ỐNG ĐỒNG CÂY

ỐNG ĐỒNG CÂY

ỐNG ĐỒNG CÂY

kithuatvien kithuatvien HUY CHUONG 2 can bang do am tinh loc khong khi son phu an mon mat than
ap tran 4 huong Khuyến mãi ve sinh mien phi
ỐNG ĐỒNG CÂY

 

Bảng quy cách ống đồng cây Hailiang

Đường kính/ độ dày(mm)

0.61

0.65

0.71

0.75

0.81

0.85

0.91

1

1.2

1.4

Chiều dài

D 12.7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 15.88

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 19.05

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 22.22

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 25.40

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 28.58

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 31.75

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 34.93

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

2.9m/cây

D 41.28

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

2.9m/cây

D 53.94

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

2.9m/cây

D 66.67

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

2.9m/cây

D 76.20

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

2.9m/cây

 

 

Download
Sản phẩm cùng loại
028.3826.8153 0944 551 900