ỐNG ĐỒNG CUỘN

ỐNG ĐỒNG CUỘN

ỐNG ĐỒNG CUỘN

kithuatvien kithuatvien HUY CHUONG 2 can bang do am tinh loc khong khi son phu an mon mat than
ap tran 4 huong Khuyến mãi ve sinh mien phi
ỐNG ĐỒNG CUỘN

Bảng quy cách ống đồng cuộn

Đường kính/ độ dày(mm)

0.51

0.55

0.61

0.65

0.71

0.75

0.81

0.85

0.91

1

Chiều dài

D 4.75

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 6.35

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 7.94

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 9.52

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 12.7

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 15.88

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 19.05

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

D 22.22

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

15m/ cuộn

Download
Sản phẩm cùng loại
028.3826.8153 0944 551 900